วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เทศนาจากพระอาจารย์

ชุดที่ 1. (ดาวน์โหลด)
มีทั้งหมด 47 ไฟล์ด้วยกัน เชิญรับฟัง

ชุดที่ 2. (ดาวน์โหลด)
มีทั้งหมด 93 ไฟล์ด้วยกัน เชิญรับฟัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น