วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เทศนาจากพระอาจารย์ (ชุดที่ 1)

ชุดที่ 1. (ดาวน์โหลด)
มีทั้งหมด 47 ไฟล์ด้วยกัน ดังนี้ :-
01. ไตเติ้ล (รับฟัง)
02. วันมาฆบูชา13 ก.พ.49 (รับฟัง)
03. วันพระ 7 มี.ค 49 (รับฟัง)
04. วันพระ 22 มี.ค.49 (รับฟัง)
05. วันพระ 29 มี.ค.49 (รับฟัง)
06. วันพระ 6 เม.ย.49 (รับฟัง)
07. วันพระ 21 พ.ค.49 (รับฟัง)
08. วันพระ 4 มิ.ย.49 (รับฟัง)
09. วันพระ 20 มิ.ย.49 (รับฟัง)
10. วันพระ 25 มิ.ย.49 (รับฟัง)
11. วันพระ 3 ก.ค.49 (รับฟัง)
12. วันเข้าพรรษา 11 ก.ค.49 (รับฟัง)
13. วันพระ 18 ก.ค.49 (รับฟัง)
14. วันพระ 25 ก.ค.49 (รับฟัง)
15. วันพระ 2 ส.ค.49 (รับฟัง)
16. วันพระ 9 ส.ค.49 (รับฟัง)
17. วันพระ 17 ส.ค.49 (รับฟัง)
18. วันพระ 23 ส.ค.49 (รับฟัง)
19. วันพระ 31 ส.ค.49 (รับฟัง)
20. วันพระ(รับตายาย) 7 ก.ย 49 (รับฟัง)
21. วันพระ 15 ก.ย 49 (รับฟัง)
22. วันรับ-ส่งตายาย 21 ก.ย 49 (รับฟัง)
23. วันพระ 30 ก.ย 49 (รับฟัง)
24. วันพระ 7.ต.ค 49 (รับฟัง)
25. วันปวารณา 7.ต.ค 49 (รับฟัง)
26. วันออกพรรษา 8.ต.ค 49 (รับฟัง)
27. วันพระ 15.ต.ค 49 (รับฟัง)
28. วันพระ 11 ม.ค.50 (รับฟัง)
29. วันพระ 21.ต.ค 49 (รับฟัง)
30. วันพระ 29.ต.ค 49 (รับฟัง)
31. วันพระ 12พ.ย49 (รับฟัง)
32. วันพระ 20พ.ย49 (รับฟัง)
33. วันพระ 28 พ.ย49 (รับฟัง)
34. สาธุการเทศนาแผ่เมตตา (รับฟัง)
35. อุปโลกสังฆทาน (รับฟัง)
36. ให้พรอนุโมทนา (รับฟัง)
37. คำลาพระ (รับฟัง)
38. ขัดสัคเค (รับฟัง)
39. บูรพารัศมิง (รับฟัง)
40. บารมี10ทัศ (รับฟัง)
41. ยถาแปล (รับฟัง)
42. บทปลงสังขาร (รับฟัง)
43. พาหุงบาลี 03 (รับฟัง)
44. พาหุงแปล 04 (รับฟัง)
45. ชินบัญชรบาลี 01 (รับฟัง)
46. ชินบัญชรแปล 02 (รับฟัง)
47. ชินบัญชรบาลีพร้อมแปล (รับฟัง)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น